Få vores nyheder på mail

Eksperter og politikere: Solceller bør tænkes ind i fremtidens VE-forsyning

Pressemeddelelse   •   Nov 05, 2015 06:30 CET

Landstingssalen på Christiansborg dannede torsdag rammen om en solcellekonference, hvor branchen og politikere debatterede solcellers rolle i fremtidens VE-forsyning. Der var bred enighed om, at der er behov for langsigtede rammer for solceller, og at solceller bør spille en større rolle i den fremtidige VE-forsyning for at skabe en fornuftig balance i vores energinet.

Folketingsmedlem Mette Abildgaard (C) var vært, da Dansk Solcelleforening torsdag eftermiddag holdt konference om solcellers fremtidige rolle i den danske energiforsyning.

- Vi ønskede at sætte solceller på dagsordenen og få en debat om muligheder og udfordringer i de nuværende forhold. Fra Dansk Solcelleforenings side havde vi blandt andet fem ønsker til de politiske rammer, som vi gerne ville fremlægge for politikerne forud for debatten, fortæller Flemming Vejby Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og erhvervschef i EnergiMidt.

Dr. James Watson, CEO i SolarPower Europe, fortalte i sit oplæg, hvordan solceller buldrer frem på verdensplan, og er blevet særdeles konkurrencedygtige i forhold til andre teknologier. Hans synspunkter mødte opbakning fra Gorm B. Andresen, adjunkt ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, som kunne fremlægge forskningsresultater, der underbygger, at et mix med 20-30 procent solenergi, og 70-80 procent vindenergi, er optimalt. Det er en nødvendighed at kigge på flere teknologier for at skabe fornuftig balance i vores energinet og god økonomi. Poul Erik Morthorst, professor ved DTU, forudser, at prisen på solceller, som i forvejen er faldet markant gennem en årrække, vil blive halveret over de næste 10 år. Desuden er energiproduktion fra solcelleanlæg allerede i dag billigere end havvind. Samtidig er batteriløsninger i hastig fremmarch, så en døgnbaseret nettomålerordning kan sikre, at solcelleproduktionen fra private anlæg opnår den højeste værdi både i forhold til privat- og samfundsøkonomi.

Behov for klare linjer og ens rammevilkår

Søren Rise, Chefkonsulent hos TEKNIQ, der også beklæder næstformandsposten i Dansk Solcelleforening, betonede vigtigheden af, at brancheforeningerne står sammen om at forbedre rammevilkårene for solceller. Søren Rise fremsatte Solcelleforeningens fem ønsker til politikerne:

  1. Skab forudsætning for flere arbejdspladser blandt andet ved at kopiere vindmøllebranchens succes og give solcellebranchen vilkår for at skabe forretning.
  2. Lav klare regler og langsigtede ordninger for solceller. Den politiske slingrekurs gør det umuligt for danskerne at forstå reglerne, og det går ud over interessen for at investere i solceller.
  3. Liberalisér solcelleanlægs ejerforhold, så virksomheder kan lease solcelleanlæg og kommuner kan installere solceller uden at oprette selvstændige selskaber.
  4. Skab ens rammevilkår for solceller og vindmøller i forbindelse med fastlæggelse af de danske beregningsmodeller.
  5. Skab rammerne for det perfekte VE-energimix, hvor flere energikilder er indtænkt. Forskning tyder på, at den optimale balance mellem solcelleanlæg og vindmøller er 20 procent sol og 80 procent vind.

Politikere bakker op

Fem politikere deltog i debatten på konferencen. De tre folketingsmedlemmer Christian Poll (Å), Maria Gjerding (Ø) og Bjarne Laustsen (A) samt kommunalpolitikerne Court Møller fra Rudersdal Kommune (B) og Vagn Kjær-Hansen fra Brøndby Kommune (F). Der var bred enighed om, at sol er en oplagt energikilde, der bør indgå i fremtidens energiforsyning, og at bureaukratiet har taget overhånd, så der er behov for regelforenkling. Blandt andet sagde Maria Gjerding, at hun ser et langt større potentiale for solceller, end hvad vi ser realiseret i dag. Hun pegede på, at den primære årsag til, at solceller endnu kun fylder 1 procent af den samlede energiproduktion i Danmark er, at Finansministeriet er imod. Der er ganske enkelt ikke råd til at miste indtægten fra energiafgifter. Bjarne Laustsen lagde vægt på, at der skal fornuft indover, så den enkelte husejer kan se, at det kan betale sig at investere i solceller. Begge kommunalpolitikere pegede på, at der er brug for solceller i kommunerne, og de ser begge gerne bedre muligheder for at etablere kommunale anlæg på eksempelvis skoler, hvor produktionen dækker forbruget, uden at der skal sendes større mængder energi ud på elnettet. Court Møller nævne i øvrigt, at der i Rudersdal kommune ikke er åbne områder med plads til vindmøller, men solcelleanlæg vil være et godt alternativ.

Fremadrettet

Som opsamling på konferencen konkluderede Flemming Vejby Kristensen, at det nu er vigtigt at se fremad, hvis vi vil med på det buldrende energitog. Der er behov for politisk handling, hvis Danmark skal være i front, når det gælder VE-energi og solcellers rolle herunder. Den politiske vilje er til stede i dele af folketingssalen, så nu skal der skubbes på for at forløse energipotentialet til gavn for samfundsøkonomien og klimaet.

Konferencen var sponsoreret af EnergiMidt og TEKNIQ.

Yderligere information kontakt:

Dansk Solcelleforening
Formand Flemming Kristensen, 2086 9638
Næstformand Søren Rise, 2898 8924

Fakta om EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne multiforsynings- og bredbåndsvirksomhed med 235.000 kunder. 

Virksomheden beskæftiger knap 700 medarbejdere og har hovedkontor i Silkeborg. 

EnergiMidt har de seneste år ligget i top 3 blandt landets bedste arbejdspladser og har vundet flere priser for arbejdet med trivsel og CSR.

EnergiMidt har flere end 60.000 fiberbredbåndskunder og har installeret over 4.500 solcelleanlæg i Danmark.

EnergiMidt har solcelle- og vindmølleparker i Spanien, Italien, Bulgarien, Tyskland og Danmark. De leverer en årlig el-produktion svarende til ca. 37.000 familiers elforbrug.